BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Bývalý dům služeb – dnešní masokombinát

Sdílet na síti:
Objekt byl postaven jako dům služeb, ale nikdy nebyl k tomuto účelu využíván a stavba nebyla nikdy zcela dokončena. Nyní je zde masokombinát. Obec Trojanovice letos tento objekt zakoupila a uvažuje o demolici objektu. Záměr – využití plochy pro sport, relaxaci. K Objektu patří tři parcely. Masokombinát č.p. 849. Bývalý dům služeb, obec odkoupila za 3,5 mil., záměr zdemolovat – nachází se v blízkosti bytové zástavby, do objektu zatéká. Nyní z 10% využíváno masokombinátem (pronájem do r. 2016). Záměr obce – zazelenit nebo relax/sport.

Navrhněte využití

Město:
Trojanovice
Okres:
Nový Jičín
Vlastník:
Veřejné (obec)
Rozloha:
0,46 ha
Typ:
budova
Počet objektů:
1
Poslední využití:
občanská vybavenost a bydlení