BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Administrativní budova+přístřešek

Sdílet na síti:
Jedná se o opuštěný objekt v bývalém areálu JZD původně užívaný jako administrativní budova (kanceláře, sociální zařízení), v současnosti málo udržovaný. Přístřešek ocelový montovaný, stavebně neuzavřený s dlouhodobě poškozenou konstrukcí střechy. Obec odkoupila od Moravan, a.s. a chce vybudovat v 1. patře zázemí pro pracovní četu, v 2. patře dva sociální byty. V místě přístřešku pak chtějí vybudovat garáž na techniku obce a sběrné místo. Zbytek budov v areálu využíváno firmou Moravan, nechtějí prodat.

Navrhněte využití

Město:
Trnávka
Okres:
Nový Jičín
Vlastník:
Veřejné (obec)
Rozloha:
0,22 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
2
Poslední využití:
zemědělství