BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

       Pomozte nám správně nastavit koncepci   udržitelného rozvoje území s efektivním přístupem k regeneraci a znovuvyužití brownfieldů.
Připomínkujte připravovaný Akční plán regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji.