BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Areál bývalé nemocnice

Sdílet na síti:

Jedná se o lokalitu, která se nachází v severní části města Bruntálu. Bývalý areál nemocnice je velmi cenný zejména malou vzdáleností od centra města a dobrou dopravní obslužností. Místo je tvořeno městskou zelení s dopravní infrastrukturou. Na ploše byla část objektů odstraněna, nyní se zde nachází 4 zcela nevyužívané objekty, budovy bez č. p./č. e., součást pozemku parc. č. 2644/1 a 2644/2 (bývalá interna), 2640/1 a 2640/2 (bývalé hospodářské budovy nemocnice).


Navrhněte využití

Město:
Bruntál
Okres:
Bruntál
Vlastník:
veřejné
Rozloha:
2,90 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
4
Poslední využití:
občanská vybavenost a bydlení