BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Areál Lahos

Sdílet na síti:
Areál po bývalé chemické společnosti na zpracování dehtu DEZA - většina staveb a technologií byla odstraněna a území vyčištěno. Zbývající budovy jsou plně obsazeny firmami v pronájmu (drobné podnikání – logistika, skladování, řemeslná výroba), zaměstnávají 250 lidí. V areálu je potvrzena kontaminace - v území probíhá pravidelný monitoring podzemních vod hrazený provozovatelem vodního zdroje Nová Ves - Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s.

Navrhněte využití

Město:
Ostrava
Okres:
Ostrava
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
21,79 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
11
Poslední využití:
průmysl