BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

BD Jeremenkova 94 a 95

Sdílet na síti:

Nevyužívané 2 bytové domy, které jsou vhodné k likvidaci a území je navrženo ke přestavbě na plochu smíšenou výrobní . Pozemek se nachází v tak zvaném trojúhelníku mezi kolejemi. Snaho města je sjednotit vlastnictví – tj získat od státu pozemky,


Navrhněte využití

Město:
Bohumín
Okres:
Karviná
Vlastník:
veřejné
Rozloha:
0,20 ha
Typ:
budova
Počet objektů:
2
Poslední využití:
bydlení