BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Bytové domy k demolici

Sdílet na síti:
Bytové domy k demolici. 5 velkých bytových domů ve špatném stavu, ze 75% vybydleno, obývané převážně romskou komunitou. Město se rozhoduje, zda zdemolovat nebo celkově rekonstruovat. V blízkosti bývalé slévárny kovů, kde chce město vybudovat menší průmyslovou zónu. V případě demolice domů by vznikla nová větší plocha pro výstavbu.

Navrhněte využití

Město:
Krnov
Okres:
Bruntál
Vlastník:
Veřejné (obec)
Rozloha:
0,47 ha
Typ:
budova
Počet objektů:
5
Poslední využití:
občanská vybavenost