BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Bývalé kasárny – u SVL

Sdílet na síti:
Lokalita se nalézá v západní okrajové části města Bruntál. Dle územního plánu se jedná o plochy smíšené výrobní.Plocha sloužila jako součást bývalého vojenského areálu sovětských vojsk, který prošel postupnou obnovou od začátku devadesátých let. Převážná část lokality sloužila jako cvičiště se zpevněnou plochou. V místě se nacházely tři nadzemní objekty (haly bez základů), které byly asanovány zhruba před dvaceti lety. Po objektech nejsou v ploše zjevné známky. Součástí plochy je obytný dům – bývalé zdravotní středisko – zbudováno ze dělostřeleckého betonu

Navrhněte využití

Město:
Bruntál
Okres:
Bruntál
Vlastník:
Kombinované
Rozloha:
2,42 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
1
Poslední využití:
vojenské účely