BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Hotelový a ubytovací areál Slezská Harta

Sdílet na síti:
Původně sloužil areál jako ubytovací a stravovací zařízení pro pracovníky INGSTAV Opava při výstavbě přehrady Slezská Harta. Po dokončení přehrady změnil areál vlastníky. Tři objekty vyhořely, zůstaly jen základy staveb. Celý areál je ve velmi špatném stavu a objekty nejsou schopny plnit svou funkci. Objekty jsou napojeny na všechny inženýrské sítě kromě plynu. Rozpadlé a popraskané obvodové zdi, prorostlé rostlinami (nálety), rozebrané elektrické obvody, propadlé střechy, v areálu se vyskytují odkryté šachtice po kanalizaci.

Navrhněte využití

Město:
Razová
Okres:
Bruntál
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
2,80 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
4
Poslední využití:
občanská vybavenost