BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Poddolované území po těžbě břidlic

Sdílet na síti:
Opuštěné lomy a haldy po těžbě břidlice.

Navrhněte využití

Město:
Malá Štáhle
Okres:
Bruntál
Vlastník:
Kombinované
Rozloha:
72,00 ha
Typ:
plocha
Počet objektů:
0
Poslední využití:
průmysl