BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Poddolované území po těžbě břidlice

Sdílet na síti:

Opuštěné lomy a haldy po těžbě břidlice. Na místě již probíhá budování cyklostezek a bude využito pro volný čas. 


Navrhněte využití

Město:
Malá Štáhle
Okres:
Bruntál
Vlastník:
Kombinované
Rozloha:
72,00 ha
Typ:
plocha
Počet objektů:
0
Poslední využití:
průmysl