BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Rekultivovaná halda Hrabůvka

Sdílet na síti:
Haldu tvoří nadúrovňové těleso tvaru protáhlého nepravidelného obdélníku se svahy odpovídajícími sypnému úhlu, dosahuje délky cca 1,8 km a v nejširším místě šířky cca 1,2 km. Výška tělesa haldy se pohybuje v rozmezí od cca 20,0 m na západní straně až do výšky cca 30,0 m na východní straně. Těleso odvalu vzniklo ukládáním hlušin při dobývání uhlí dolu Jeremenko (dříve Louis) v kombinaci s ukládáním hutních odpadů podniku VÍTKOVICE a stavebních odpadů různé provenience. V roce 2013 byla ukončena veškerá činnost v lokalitě. Dne 1.10.2014 byla předána část haldy fi Hochtief CZ a.s. k realizaci zakázky MF – Likvidace termických procesů . Sanace a rekultivace dokončena, přesto stále v SEKM jako A2 Připraveno pro golf

Navrhněte využití

Město:
Ostrava - Hrabůvka
Okres:
Ostrava
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
100,00 ha
Typ:
plocha
Počet objektů:
3
Poslední využití:
hlušinový odval