BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Statek

Sdílet na síti:
Jedná se o hospodářský dvůr z přelomu 19. a 20. století v sousedství bývalého zámku – dnes rehabilitačního zařízení. V roce 2000 byl v rámci privatizace prodán soukromé právnické osobě. Dvůr je využíván vlastní firmou sezonně. Celoročně je využívána část areálu nájemcem. V současnosti jsou zde prováděny pouze udržovací práce na objektech. Majitel nechce investovat, ale ani prodat. Na pozemku jsou velké cihlové stavby, polovina bez střech, jedna poměrně zachovalá, jeden dům a hala využívaná autodopravou, 2 plné silážní věže (ekol. zátěž). Obec by měla zájem něco dělat, kdyby byly dotace, ale naráží na nezájem majitele. Bylo by vhodné pro agroturistiku.

Navrhněte využití

Město:
Chuchelná
Okres:
Opava
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
2,42 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
5
Poslední využití:
zemědělství