BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Štramberské mosty

Sdílet na síti:
Jedná se o tři mostní objekty, které zbyly z přeloženého úseku železniční trati Studénka-Štramberk. Do nedávné doby užívány jako železniční vlečka a odstavná kolej. Slouží jako pěší a cyklistické spojení Studénky a Albrechtiček. Město plánuje obnovu mostů a vybudování cyklo a pěší stezky.

Navrhněte využití

Město:
Studénka
Okres:
Nový Jičín
Vlastník:
Veřejné (obec)
Rozloha:
0,74 ha
Typ:
plocha
Počet objektů:
3
Poslední využití:
dopravní