BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Sýpka, statek, tvrz

Sdílet na síti:

Bývalý statek, objekty jsou bývalá sýpka (spolu s hospodářskou budovou správce) a zřícenina středověké tvrze, kdysi dávno obývané. Okolí tvoří pozemek – bývalý vodní příkop a část bývalého dvora (statku). Celý areál byl vrácen v restituci původním vlastníkům, poté několikrát změnil majitele. Poslední vlastník sýpku zrekonstruoval, čímž ji zachránil před demolicí. Objekty a pozemky se nacházejí nedaleko ZŠ a nové lokality „Mlýnek“ , tvoří část významného prostoru – bývalého statku – ve kterém se nacházelo několik velkých zemědělských objektů. Ty byly postupně zbourány.


Navrhněte využití

Město:
Velká Polom
Okres:
Ostrava
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
0,71 ha
Typ:
budova
Počet objektů:
2
Poslední využití:
zemědělství