BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Sýpka, statek, tvrz

Sdílet na síti:
Bývalý statek, objekty jsou bývalá sýpka (spolu s hospodářskou budovou správce) a zřícenina středověké tvrze, kdysi dávno obývané. Okolí tvoří pozemek – bývalý vodní příkop a část bývalého dvora (statku). Celý areál byl vrácen v restituci původním vlastníkům, poté několikrát změnil majitele. Současný vlastník sýpku zrekonstruoval, čímž ji zachránil před demolicí. Objekty a pozemky se nacházejí nedaleko ZŠ a nové lokality „Mlýnek“ , tvoří část významného prostoru – bývalého statku – ve kterém se nacházelo několik velkých zemědělských objektů. Tyto byly postupně zbourány, neboť předešlý vlastník (společnost Trade Hammer s,.r.o.) plánuje v těchto místech vytvoření nového centra obce s požadovanou občanskou vybaveností a službami. Protože se jí nedaří postupovat dle časového harmonogramu, soustředila se na zasíťování lokality Mlýnek a rozprodej pozemků pro výstavbu rodinných domů, odprodala tvrz, sýpku a přilehlé pozemky společnosti RPPI 2008 s.r.o., která hodlala historické objekty zrekonstruovat a využit dle svého záměru. V současnosti hledá zájemce o jejich odprodej.

Navrhněte využití

Město:
Velká Polom
Okres:
Ostrava
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
0,71 ha
Typ:
budova
Počet objektů:
2
Poslední využití:
zemědělství