BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Výtopna Jan Šverma

Sdílet na síti:

Bývalá teplárna, která sloužila koksovně. Po uzavření koksovny již nebylo další využití, od roku 2010 opuštěno, budovy chátrají. Budovy jsou ve stavu vyžadující zásadní opravy nebo z bezpečnostních důvodů provést demolice. Závod je oplocením oddělen od okolních subjektů. Napojení na železniční vlečku. Soukromý majitel získal v roce 2015 od Veolie, má zájem o revitalizaci formou demolic a nové výstavby.


Navrhněte využití

Město:
Ostrava
Okres:
Ostrava
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
5,8 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
16
Poslední využití:
průmysl