BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Areál JUTA

Sdílet na síti:
Areál bývalého závodu společnosti JUTA a.s. se nachází v Kunově, v městské části města Bruntál, dle katastru nemovitostí však spadá pod Nové Heřminovy, jedná se o územní anomálii. Historie společnosti JUTA sahá do poloviny 19. století, kdy továrny v soukromém vlastnictví vyráběly příze, tkaniny, pytle, vázací motouzy a lana z přírodních materiálů, a to převážně z juty a lnu. Po znárodnění továren v roce 1948 byl založen státní podnik se sídlem v Praze, došlo k přičlenění několika závodů a provozoven se zastaralou konopářskou a sisálovou výrobou. V důsledku sjednocování výrobních procesů docházelo v dalším období k řadě reorganizačních změn. Některé závody byly zrušeny, případně vyčleněny. Po ukončení provozu podniku v Kunově zůstal areál dřívějšího závodu opuštěn a bez souvislého využití. Součástí objektu je vodní náhon a pozemky s obytnými budovami, které byly dříve užívány dělníky továrny. V bezprostřední blízkosti se nachází autobusová zastávka a vlaková stanice.

Navrhněte využití

Město:
Nové Heřminovy
Okres:
Bruntál
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
5,00 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
17
Poslední využití:
průmysl