BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Areál Ostramo

Sdílet na síti:

Areál bývalé rafinerie minerálních olejů, kde skončila průmyslová výroba. Vlivem minulého využití je celé území silně kontaminováno. Areál je rozdělen silnicí I. třídy č. 56 na severovýchodní a jihozápadní část. V menší, severovýchodní části od silnice, je cca 8 budov. Ve větší, jihozápadní části od silnice, se nachází přibližně 40 objektů. Objekty v obou částech jsou v havarijním stavu. Severovýchodní část areálu je zarostlá dřevinami a trávami. Plocha je oplocená a nepřístupná. V území již probíhají práce spojené se sanací plochy, po kterých bude následovat demolice zbylých budov. Budoucím využitím bude opět průmyslový areál.


Navrhněte využití

Město:
Ostrava
Okres:
Ostrava
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
16,5 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
cca 50
Poslední využití:
průmysl