BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Bývalá základní škola

Sdílet na síti:
Objekt bývalé ZŠ, postaven v roce 1979. Je členěný na 10 pavilonů v konstrukční soustavě typu MSOB. Osm pavilonů je jednopodlažních a dva pavilony jsou třípodlažní. V jednotlivých pavilonech se nachází část administrativní, učebny, šatny, jídelna, kuchyně, dílny a tělocvična s příslušenstvím. Přístup k areálu je zajištěn přes veřejnou zpevněnou komunikaci. V pavilonech je ústřední vytápění, sociální zařízení. V areálu se nacházejí zpevněné plochy, pavilony jsou oploceny. Objekt vyžaduje celkovou rekonstrukci.

Navrhněte využití

Město:
Orlová
Okres:
Karviná
Vlastník:
Veřejné (obec)
Rozloha:
1,76 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
1
Poslední využití:
občanská vybavenost