BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Odtěžená Halda Hrabová

Sdílet na síti:
Plocha po odtěžení haldy. V územním plánu je Nadregionální biokoridor a krajinná zeleň. Po technické stránce plocha vhodná k výstavbě , z hlediska ÚP je nepoužitelný.

Navrhněte využití

Město:
Ostrava - Hrabová
Okres:
Ostrava
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
23,70 ha
Typ:
plocha
Počet objektů:
0
Poslední využití:
hlušinový odval