BRF-MSK.cz  Přidat Brownfield

Zemědělská usedlost

Sdílet na síti:

2 hospodářské budovy bývalého zemědělského stavení ve stavu vyžadujícím rekonstrukci, s velkou zahradou. Kompletní objekt a přilehlé pozemky je možné využít s ohledem na situaci a prostředí k vybudování uzavřeného zcela samostatného objektu např. pro potřeby sociálních služeb (penzion pro seniory, apod.), areál je možno využívat i pro zemědělství a drobnou výrobu. Brownfield je lokalizován v centru obce, v blízkosti autobusových zastávek, a v blízkosti rekreační vodní nádrže Žermanice (docházková vzdálenost cca 10 min.). Je obklopen zelení, drobným vodním tokem a liniovou zelení, resp. listnatým lesem.


Navrhněte využití

Město:
Žermanice
Okres:
Frýdek-Místek
Vlastník:
Soukromé
Rozloha:
0,292 ha
Typ:
areál
Počet objektů:
3
Poslední využití:
zemědělství